עריכה לשונית - ספרי עזר לכותב ולעורך הלשוני

מי שניגש לכתוב שואל את עצמו שאלות אין סוף: כיצד לאיית? מה הפתגם המתאים בעברית לתיאור מצב מסוים? אילו מילות יחס מתאימות לאילו פעלים? מה החלופה העברית למילה לועזית? גם הכותבים והעורכים הלשוניים המיומנים ביותר נתקלים בבעיות האלה, והפתרון פשוט: להיעזר בספרים ובאינטרנט.

המקרא והמשנה

לשון המקרא ולשון חכמים (בעיקר לשון המשנה) עומדות ביסודה של השפה העברית, והן לשונות מופת בעלות רבדים לשוניים עשירים. ראוי שהכותבים יקראו במקרא ובמשנה כדי להעשיר את שפתם, וכדי ללמוד עברית נכונה מהי. ולדוגמה, בראשית א' פסוק א': "בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ". מן המשפט הזה אפשר ללמוד שבעבר אחרי המשלים ("בראשית") יבוא הנשוא (ברא) לפני הנשוא (אלוהים).  בלשון חכמים מבני משפטים קלסיים, וכתיבה על פיהם עוזרת לארגן את חומר הגלם של הטקסט. כשמשתמשים במבנים האלה אין צורך להעתיקם כמו שהם אלא להלבישם במילים של ימינו.

דוגמאות עריכה:

 • "לא בלחש ולא בחוסן ולא בחלך..."
  דוגמה לשימוש במבנה "לא... ולא... ולא": הוא לא הצליח לשכנע אותה שתישאר לא במילים ולא בתחנונים ולא בדמעות.
 • "אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי הקיר?" או "לוויתן בחכה הועלה – מה יעשו דגי רקק?"
  דוגמה לשימוש במבנה: אם בבית החולים הפרטי חלו קיצוצים – מה יעשו בתי החולים הממלכתיים?
 • "זה נוטל מנה וזה נוטל מנה" – לתיאור דמיון בין שני דברים.
  דוגמה: אלעד ראוי לקידום ושירי ראויה לקידום.
 • "כל המרבה דברים מביא חטא" – לתיאור סיבה ותוצאה.
  דוגמה: כל המשקיע בלימודים מצליח בחיים.
 • "אין לו אלא שכרו" – לתיאור הוצאה מהכלל.
  דוגמה: אין להם אלא זה את זה.

מילונים ועוד...

עורך לשוני וכותב הטקסט פונים למילון - ספר העזר הראשון, שעליו להיות נוח לשימוש. גם המילון המקיף ביותר לא מכיל את כל אוצר המילים העברי, לכן מי שמלאכת הכתיבה היא פרנסתו זקוק ליותר ממילון אחד. שלושת המילונים הטובים והפופולאריים בעברית הם "המילון החדש",  "רב מילים" ו"ספיר".

המילון החדש מאת אברהם אבן שושן: הפעלים במילון מסודרים לפי השורש. במילון ביאורים למילים, מוצאן וציטוטים מהמקורות שמכילים אותן.

רב מילים מאת יעקוב שויקה: הפעלים במילון מסודרים לפי צורת עבר יחיד, וקל מאוד למצוא אותם. לעומת "המילון החדש" שמכיל מילים תקניות בלבד, ב"רב מילים" אפשר למצוא גם מילות סלנג. עוד במילון חלופות לועזיות למילים עבריות.

מילון ספיר מאת איתן אבניאון הפעלים במילון מופיעים לפי צורת ההווה, ואיתורם מהיר ונוח. המילים משובצות בתוך משפטים מחיי היום-יום, כדי שהקורא יוכל לעמוד על משמעותן.

תזאורוס
מילון שמביא ליד כל ערך מילים נרדפות ומילים קרובות משמעות. כותב שרוצה להעשיר את שפתו או לא מצליח למצוא את המילה המתאימה לתאר את שבראשו, יכול להיעזר בתזאורוס.

ניבונים
ניבון הוא ספר שמכיל ניבים, פתגמים, אמרות, ביטויים וצירופים קבועים שלקוחים מהמקורות של השפה העברית: המקרא, המשנה, התלמוד, המדרשים, ספרות ימי הביניים והעברית החדשה. בשוק מצויים ניבונים רבים, והם נהדרים להעשרת השפה.
אתרי אינטרנט
אין ספק שהטכנולוגיה מקלה על עבודת הכותב. האינטרנט הוא כלי עזר נוסף, ולא תחליף לספרים. במרשתת אין סוף אתרים שקשורים בשפה העברית. אחד המומלצים הוא מילון "רב מילים" - הגרסה האינטרנטית למילון המודפס. המילון נוח לשימוש - מקלידים מילה ומקבלים את פירושה, את הביטויים שמשלבים אותה, את ההטיות שלה ואת תרגומה לאנגלית. עוד מומלץ לבקר באתר של האקדמיה ללשון העברית שמופיעות בו החלטות האקדמיה. באתר הזה תמצאו, בין היתר, את הצורות הנכונות הרשמיות של המילים העבריות ואת החלופות העבריות למילים הלועזיות השגורות בפינו.

סופר צללים משתמש בין השאר בכל אלו.

 

עריכה לשונית / הגהה עורך לשוניסופר צללים

 

 
כל הזכויות שמורות לניר שגב – הדובדבן

Created by Tarrlink, Powered by Joomla!